Er is bijna een jaar verstreken sinds de start van de inclusie voor de SPARC studie: eind augustus 2019 zal de eerste vrouw haar studietraject afronden! Kortom, hoog tijd voor een update.

Terugkomdag 5 juni 2019
Op 5 juni vond de tweede terugkomdag plaats in conferentiecentrum Drakenburg te Baarn. Deze keer was het een gezamenlijke dag met de behandelaren en supervisors. De dag begon met een overzicht van de karakteristieken van de deelneemsters aan de studie en de stand van zaken. Verder heeft verdieping plaatsgevonden van verscheidene modules uit het behandelprotocol door middel van workshops in de vorm van voordrachten/rollenspellen. Ter afsluiting heeft dr. Kathrin Kirchheiner (Medical University of Vienna) een voordracht gegeven over vaginale morbiditeit. Het was een productieve, informatieve en gezellige dag! Bedankt voor jullie aanwezigheid en input.

Inclusies en onderzoeksgroep tot nu toe
Van de 9 centra zijn nu 8 centra gestart met behandelen. Momenteel zijn 50 van de 220 beoogde vrouwen geïncludeerd. Hiervan is één vrouw vroegtijdig gestopt met de interventie. De gemiddelde leeftijd van de vrouwen is 44 jaar. Met deze 50 deelneemsters is nu 22.7% van het beoogde aantal deelnemers geïncludeerd en daarmee lopen we mooi op schema. De meeste vrouwen zijn gediagnosticeerd met een cervixcarcinoom en zijn behandeld met zowel uitwendige radiotherapie als brachytherapie (RTBT). Om ook het aantal vrouwen dat alleen RT heeft gekregen op peil te brengen vragen we jullie extra aandacht voor deze groep. Hieruit zal blijken of de ‘lichte’ interventie (zonder nadruk op pelottes) ook zinvol is voor deze groep en t.z.t. ook voor vrouwen die RT voor een andere tumor in het bekkengebied krijgen. We willen jullie graag bedanken voor al jullie inzet voor de SPARC studie!

Isabelle neemt het stokje over
Per augustus 2019 zal postdoc Lisanne Hummel starten met de opleiding tot GZ-psycholoog binnen het LUMC. Zij zal nog betrokken zijn bij de SPARC studie, maar met minder uren dan voorheen. Isabelle Suvaal is in april gestart als PhD-student op de SPARC studie en neemt vanaf nu de meeste werkzaamheden op zich.